< Koolist >

Jõhvi tehnoloogiakool on 2021. aasta septembris Jõhvi linnas avatav uudne täiend- ning ümberõppe fookusega rahvusvaheline programmeerimiskool igale vanuserühmale alates 18. eluaastast.

 

Jõhvi tehnoloogiakoolist tuleb alates 2023. aastast iga-aastaselt tööturule 200 uut IT- spetsialisti. IT-õppe pakkumisele ja tippspetsialistide arendamise kõrval on kooli eesmärk arendada kohalikku ettevõtlust ja luua piirkonda uusi töökohti.

 

Kooli loomine pakub leevendust tarkvaraarendajate puudusele Eestis ja pakub uudset lahendust tavakoolide ning -hariduse edendamise kõrvale, panustades piirkonna rahvusvahelistumisest ning digipädevuste arengusse.

Jõhvi tehnoloogiakool loob soodsa pinnase edasiõppimiseks ülikoolides ja töötamiseks tehnoloogiafirmades. Kool toimib pilvepõhisel õppeplatvormil, kus iga õpilane liigub oma tempos, lahendades süsteemi poolt etteantud ülesandeid, mis seovad omavahel teooria ja praktika. Kool toimib õpilasele õppemaksuvabalt. 


Jõhvi tehnoloogiakooli saavad astuda kõik täiskasvanud, kellel on olemas vähemalt põhiharidus, läbivad edukalt kuuajalise testperioodi (kandidaadid “visatakse vette”, tublimad ujuvad välja) ja osutuvad selle alusel valituks. Kui Sind huvitavad andmebaasid, võrgud, rakendused ja liidesed või kasutajakogemuse disain, on Jõhvi õige koht.

 

Kooli asukohaks valiti Jõhvi olles kooskõlas regionaalse arengukavaga. Haridusasutuse loomine aitab otseselt kaasa Ida-Virumaa maakonna arendusstrateegia haridusvaldkonna eesmärgile H1, mille raames pakutakse aastaks 2030+ Ida-Viru maakonnas kompleksset haridust, mis tagab õppuritele minimaalselt kolme keele oskuse, tugevad digipädevused ning ettevõtliku eluhoiaku. 

< Asutajad >

< Meeskond ja partnerid >

Kontakt:

TULEVIKU TEHNOLOOGIAHARIDUS MTÜ

info@tulevikukool.ee

Projekti toetavad:

Ahti Heinla, Martin Henk, Magnus Hiie, Taavet Hinrikus, Ott Kaukver, Märt Kelder, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitter, Inga Kõue, Stiina & Taisto Lehti, Rain Lõhmus, Kristjan Maruste, Veljo Otsason, Carlos Paniagua, Maarja Pehk, Andrus & Elina Purde, Martin Rand, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Helen & Martin Tajur, Ede & Sten Tamkivi, Taavi Tamkivi, Jaanus Tamm, Kärtu & Priit Vaikmaa, Martin Villig, Markus Villig.