Kuidas sündis idee tuua uudne iseõppel toimiv programmeerimiskool Eestisse

Jõhvi tehnoloogiakooli kaasasutaja Marek Kiisa kuulis uudsest iseõppelisest koolist esimest korda 2016. aastal, kui School42 avas uksed Ameerikas, Silicon Valley väikelinnas Fremontis ja Mareki poeg osales esimesel kuuajasel kursusel. Kokkuvõte: kuu ajaga õppis poeg enda sõnul koodimist ja enesejuhtimist rohkem kui tavapärase ülikooli IT-programmi algusaastatel kokku.


Paar aastat hiljem kohtus Marek Iisraelis tollaegse haridusministri Naftali Bennetiga, kes oli edukas tarkvaraettevõtja ja otsustanud minna poliitikasse, et „anda oma tarkus ja oskused ühiskonnale tagasi”. Naftali kirjeldas oma haridusteed ja Iisraeli kaitseväe eriüksuslaste koolitust, mis oma ülesehituselt sarnanes School42 ideega. Selle vestluse käigus tekkiski esimene mõte teha Eestis idapiiri lähedale üks rahvusvaheliselt tunnustatud programmeerimiskool.” Need mõtted jäid Marekile mõneks ajaks pähe settima, kuni ta kohtus Inga Kõue ja Maarika Truuga Startup Estoniast.


Inga Kõue avastas enda jaoks teistmoodi lähenemist pakkuva programmeerimiskooli suvel 2018. “Töötasin Startup Estonias sel ajal startupide tugiteenuste arendamise valdkonnaga ja planeerisin kogukonna õppereisi Pariisi. Otsides huvitavaid organisatsioone, kiirendeid, koostöötamiskeskusi, kuhu õppereisi jaoks külastusi teha, sattusin School42 peale ja seda läbi StationF asutaja Xavier Niel tegemiste,” meenutab Inga.


Xavier Niel on üks School42 asutajatest koos Nicolas Zadirac’iga, kes pani aluse kooli pedagoogikale. “Vaimustusin School42 kontseptsioonist ja pärast Xavier Nieliga kohtumist oli selge, et Eestis IT-hariduses on vaja lähenemist, mis kaasab teadlikumalt ka tehnoloogiaettevõtjaid ja tööandjaid. Ennastjuhtiva õppija lähenemine ja 24 tundi avatud keskkonna pakkumine ülesannete lahendamiseks tundus esimese hooga lausa utoopia. Üllatust suurendasid tõsiasjad, et kursuse lõpetamiseks ei pea tingimata saama akadeemilist diplomit, vaid piisab sellest, et oled läbinud vähemalt ühe õppeaasta ning seega tehnoloogiaettevõtjate poolt tunnustatud õpikogukonna liige,” räägib Inga.


Inga nendib kokkuvõtlikult: “Startup Estonia endise juhi Maarika Truuga arutades jõudsime arusaamale, et teemat tuleks tutvustada meie startup ettevõtjatele, kuna neid puudutab vajaliku inimressursi puudumine otseselt. Kohtumine Marek Kiisaga 18. detsembril 2018 Palo Alto klubis päädis ühise mõistmisega, et Eestisse tuleb asutada sarnastel põhimõtetel tegutsev haridusasutus. Vestluse tulemusel tegin ennast tuttavaks Nicolas Zadirac’iga 2019. aasta jaanuaris Londonis toimunud LearnIT konverentsil, millest alates hakkas kooli asutamise idee reaalsemat mõõdet saama.”


Mis asi on siis 01Edu programm, mis Jõhvis kasutusele võetakse?


See on Nicolas Zadiraci uus algatus, mis on – idufirmade keeles – ka kiirelt skaleeritav ja eri riikide või organisatsioonide vajadustele kohandatav. Aluspõhimõtted on endiselt samad: õppuril ei ole vaja programmeerimistausta ega -teadmisi, kõik on tasuta, õpet saab läbida ööpäev ringi.


Traditsioonilise kõrghariduse omandamine eeldab minimaalselt 3. aastat õppetööd, mida ohustab noorte varane tööle siirdumine juba peale esimest õpinguaastat. Tööandjad ise loovad ka olukorra, kus nad „tõmbavad“ talendikamaid noori endale ning koolitavad neid pigem ise välja. Kokkuvõttes ei käi lähenemine IT-valdkonna erialade õppimisele ühte jalga tehnoloogiasektori tööjõu vajadustega. Võttes arvesse tänast IT-haridust ja idusektori vajadusi, on igati ootuspärane luua nn „oma kool“, mis teeniks esimesena just iduettevõtjate huve.


Kui edasi unistada, siis millest?

Unistada tuleb ikka suurelt, arvab Marek: “Olen pea kindel, et üsna varsti peame kooli hakkama laiendama, sest selle piirkonna vajadused on kordades suuremad, kui see õpilaste arv, kellega alustame. Aga see on juba positiivne mure.”

Inga soovib, et 3-5 aasta pärast on kool väärinud lisaks vilistlastele ka riikliku ja rahvusvahelise tunnustuse kui edukas näide rahvuslikust integratsioonist ja iduettevõtluse sektorile hooandmisest. “Usun, et koolist tekib kohaliku piirkonna tõmbekeskus, mis uhkusega esitleb uudset lähenemist IT-hariduse omandamiseks.”


-----------------

Jõhvi tehnoloogiakooli kaasasutaja Marek Kiisa lõpetas 2016.a Kauffman Fellowsí programmi. Tegemist on riskikapitalistide kaheaastane õppeprogrammiga Palo Altos, Silicon Valleys. Programm lõpeb nö diplomitööga teemal „Mida annan oma ühiskonnale tagasi“. Mareku diplomitöö oli teemal liikumine Ettevõtlikkus Kooli, mida ta on koos Merlin Seemaniga vedanud juba 5 aastat. Igapäevaselt on Marek tegev investeerimisfondis Nordic Ninja.

Startup Estonia haridusvaldkonna juht Inga Kõue on haridusteemadega tihedamalt seotud alates 2013, kui asus tööle Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskusesse (tänane Haridus- ja Noorteamet). Peamised teemad, millede arendamisel Inga üheks eestvedajaks oli, olid seotud digitaalse õppevara sisuloome ja digipädevuste arendamisega nii õpetajate kui ka õpilaste seas. Liitumisega 2018. aasta kevadel Startup Estonia meeskonnaga on Inga aidanud kaasa üles ehitada Eesti haridustehnoloogia iduettevõtete sektorit, mille kogukonna liikmed on tänaseks loomas oma MTÜ-d.


2018.a Pariisi õppekäigu raames kohtuti Xavier Niel’iga, kellele kingiti Startup Estonia märkmik, mis oli signeeritud Martin ja Markus Villigu pühendusega. Fotol vasakult esireas: Marie Rosalie Hanni, Mari Hanikat, Kadri Arrak, Marili Vihmann, Heleri Holm, Annika Ader, Elina Kaarneem, Inga Kõue, Xavier Niel, Anu Oks, Kristi Tammet, Marili Ruus ja tagareas Ermo Tikk, Erki Ani ja Ede Schank Tamkivi.


Kontakt:

TULEVIKU TEHNOLOOGIAHARIDUS MTÜ

info@tulevikukool.ee

Projekti toetavad:

Ahti Heinla, Martin Henk, Magnus Hiie, Taavet Hinrikus, Ott Kaukver, Märt Kelder, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitter, Inga Kõue, Stiina & Taisto Lehti, Rain Lõhmus, Kristjan Maruste, Veljo Otsason, Carlos Paniagua, Maarja Pehk, Andrus & Elina Purde, Martin Rand, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Helen & Martin Tajur, Ede & Sten Tamkivi, Taavi Tamkivi, Jaanus Tamm, Kärtu & Priit Vaikmaa, Martin Villig, Markus Villig.